KONKURS ZA NAGRADU ZA FILANTROPIJU

Stanislav Ćano Koprivica je rođen 1929. godine u Koprivicama, kod Nikšića.

Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i Kancelarijom za održivi razvoj Vlade Crne Gore, a uz podršku Fonda braće Rokfeler, Foundation Open Society Institute – Predstavništvo Crna Gora, C. S. Mott fondacije i Centra za iseljenike Crne Gore, otvara konkurs za prvu nagradu ove vrste u Crnoj Gori, za privredna društva i pojedince koji su na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije za opšte dobro i interes.

Želja nam je da nagrada postane tradicionalna, da podstakne oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija, i da nas pozitivni primjeri dobitnika nagrade podstaknu da više činimo za dobrobit našeg društva – za dobro svih nas.

KATEGORIJE NAGRADE:

Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

ZA NAJBOLJI PROJEKAT NA NACIONALNOM NIVOU

ZA DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI

ZA INDIVIDUALNI DOPRINOS

Krajnji rok za dostavu prijava je 05. 11. 2009. godine.

“Imanje i djeca na ovom svijetu su nakit čovječiji, ali ne trajni, dobročinstvo i lijepa riječ nakit su vazda trajni - zato kod Boga dobročinstvo je srećnije od imanja i djece. Na ovaj način i svoje zdravlje i svoj život na dobročinstva potrošiti za čovjeka je najviša sreća. Blago onome čovjeku, u čije ruke ulazi blago od halala, pa ga na korisnu svrhu zavješta.” Jahja-aga Ibrahim Osmanov, Bar, 1753. godina

O nama

Fond za aktivno građanstvo je domaća neprofitna fondacija, koja služi javnom interesu i opštem dobru, obezbjeđujući sredstva i podršku građanima Crne Gore, kako bi aktivno i odgovorno učestvovali u životu svoje zajednice i društva. Ovakav pristup je utemeljen u našem vjerovanju da je na svima nama odgovornost da damo doprinos izgradnji prosperitetnog društva, i da su upravo lično učešće i odgovornost ključni za razvoj društva. fAKT je nastao osamostaljivanjem crnogorske kancelarije Balkanskog fonda za lokalne inicijative početkom 2008. godine, i od tada je podržao preko 35 projekata organizacija građanskog društva, u vrijednosti od gotovo 300.000,00 EUR.

CILJ KONKURSA:

 • da prepozna i javno istakne privredna društva i pojedince koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima valja težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro;
 • da ukaže na pozitivne primjere iz prakse, kako bi se što veći broj privrednih društava i pojedinaca uključio u slične korisne programe ili akcije.
 • da podstakne oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija.

PRAVO UČEŠĆA:

Za kategoriju NAJBOLJI PROJEKAT NA NACIONALNOM NIVOU se mogu nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja imaju razvijenu strategiju korporativnog davanja, odnosno koja podržavaju projekte od opšteg interesa na nacionalnom nivou, čije su filantropske aktivnosti promišljene i usmjerene na potrebe društva. U ovu kategoriju spadaju sva davanja (materijalna i/ili nematerijalna) koja imaju dugoročan karakter (nijesu jednokratna donacija) i imaju širi društveni značaj, bilo ulaganjem u određenu ciljnu grupu, bilo ulaganjem u širu zajednicu.

Za kategoriju DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI se mogu nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalne zajednice.

Za kategoriju INDIVIDUALNI DOPRINOS može se nominovati pojedinac iz Crne Gore i/ili dijaspore, koji je ličnim angažmanom (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, besplatne profesionalne usluge, volonterizam i sl), bilo na nivou lokalne zajednice ili društva, doprinio rješavanju problema i unaprijeđenju života u zajednici.

 • Privredna društva se mogu kandidovati unutar jedne ili obije kategorija nagrade istovremeno.
 • Nevladine organizacije (NVO) i državne institucije ne mogu konkurisati za nagrade, ali se u prijavnim formu larima mogu navesti kao partneri privrednih društava nosioca aktivnosti.
 • Partneri, sponzori i medijski pokrovitelji nagrade su automatski izuzeti od učešća.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE DOBITNIKA:

Prilikom donošenja odluka, Odbor za dodjelu nagrade ce se rukovoditi setom kriterijuma, od kojih su osnovni:

 • Podrška je data za aktivnost ili projekat koji je od opšteg dobra i značaja (npr. za razvoj obrazovanja, za pomoć ranjivim i ugroženim grupama, za zaštitu životne sredine, za očuvanje kulturnog nasljeđa, za pomoć lokalnoj zajednici, za unaprijeđenje ljudskih prava, i sl.; nosioci projekta/aktivnosti mogu biti neprofitne organizacije, ili institucije koje se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom, kulturom, i sl.)
 • Projekat ima jasne i mjerljive rezultate (ovo se posebno odnosi na nominacije za kategoriju Najbolji projekat na nacionalnom nivou);
 • Davalac/nominovani je pokazao zainteresovanost za rezultate ulaganja i podržanih projekata, pokazujući tako da na svoj doprinos gleda kao ulaganje u opšte dobro, a ne kao marketinško sredstvo, ili sponzorstvo.
 • Davalac/nominovani je podržavao opštekorisne projekte i neprofitne organizacije više puta u proteklom periodu.
 • Davalac/nominovani je davao podršku i na druge efikasne načine, osim pružanja direktne finansijske pomoći, (npr. pomoć u robi i materijalu, prenos znanja i vještina, uključivanje zaposlenih, itd.).
 • Privredno društvo ostvaruje svoj profit u skladu sa društvenim i etičkim normama, poštujući standarde vezane za opštu društvenu odgovornost preduzeća, kao što su etički odnos prema zaposlenima, klijentima, životnoj sredini i slično.
 • Nominovani pojedinac je donirao sopstvena sredstva (u novcu, robi, uslugama, vremenu...), i/ili je pokrenuo širu akciju prikupljanja sredstava, ili neku drugu filantropsku aktivnost.

Napomena: Navedeni kriterijumi su osnovni kriterijumi za donošenje odluka. Za posebne kategorije nagrada, više informacija o eventualnim dodatnim kriterijumima nalazi se u prijavnim formularima.

Filozofi su istinskom filantropijom i umijećem darivanja smatrali davanje pravoga dara pravoj osobi, u pravo vrijeme, i na pravi način. Takvo nešto se smatralo velikim duhovnim umijećem. Tako je Maimonid, veliki jevrejski filozof iz 12. vijeka, naveo osam nivoa darivanja:

 • Najviši je bio pomoći nekome tako da mu se da posao koji će mu omogućiti da zarađuje za život,
 • Nakon toga dolazi darivanje onih u stanju potrebe na način da primalac ne zna od koga dar potiče, a darodavac ne zna ko je primalac
 • Ispod toga je je darovanje kad darodavac zna koga dariva, ali primalac ne zna ko je darodavac,
 • Zatim slijedi dar gdje i darodavac i primalac znaju ko je onaj drugi
 • Peti je nivo darivanja kada darodavac uručuje dar sopstvenom rukom,
 • Potom dolazi slučaj gdje darodavac daruje nakon što je zamoljen,
 • Slijedi slučaj u kojem darodavac daje manje nego što može,
 • I na kraju, na najnižem nivou je oblik darivanja koji se ne vrši drage volje...

KORPORATIVNA FILANTROPIJA - ŠTO JE TO ZAPRAVO...

U najširem smislu, filantropija podrazumijeva davanje novca za različite dobrotvorne aktivnosti. Najčešće se razumije kao način da se direktno utiče na pozitivne promjene, bez gubljenja vremena i resursa u birokratskim mehanizmima, kakvi su npr. državni. U početku je termin filantropija korišten da opiše blagonaklonost prema zajednici (izvorno značenje je “čovjekoljublje”). Međutim, značenje se mijenjalo kroz istoriju, i danas je relativno široko prihvaćeno da je filantropija naziv za dobrovoljnu akciju za opšte dobro (Robert Payton, Philanthropy as a Concept, 1987 (PaytonPapers.org).

Riječ Filantropija vodi prijeklo do grčkih riječi philos prijatelj (ljubav), i anthropos čovjek (čovječanstvo), i prevodi se kao čovjekoljublje, dobročinstvo i želja da se pomogne drugima. Po pravilu su vladari, plemstvo i crkva bili pokretači filantropskih aktivnosti, i cilj im je bio da siromašnima obezbijede hranu, odjeću i smještaj. (Mr. Dragutin Papović, Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka; Fond za aktivno građanastvo fAKT, Podgorica, 2009.)

Termin filantropija se u današnje vrijeme najčešće koristi da opiše davanje od strane organizacije (bilo profitne ili neprofitne), davanje koje podrazumijeva šire i razvojne potrebe, kao što je podrška kulturi, nauci, zaštiti životne sredine ili civilnom društvu i razvoju demokratije, dok se davanje od strane pojedinaca naziva individualnom filantropijom.

Korporativna filantropija je podrška neprofitnim organizacijama i institucijama, ili neprofitnim akcijama/inicijativama, od strane privrednih društava u novcu, proizvodima ili uslugama. Korporativna filantropija čini presjek između oblasti filantropije i društveno odgovornog poslovanja (DOP).

DOP je široko shvaćen koncept upravljanja privrednim društvom koji održava balans između ekonomskih i socijalnih ciljeva u cilju „uspostavljanja viših standarda življenja, uz održavanje profitabilnosti privrednog društva, za ljude u i van privrednog društva .

Filantropija i dobročinstvo – u čemu je razlika?

Korporativna filantropija više nije samo davanje novca i pisanje čekova. Danas, filantropija je ambicioznija, strateškija i zahtijeva rezultate. Sve više i više, programima korporativnog davanja upravlja se sa jasnim ciljevima, metrikom i izvještavanjem, slično kao i u ostalim poslovnim disciplinama.

Korporativna filantropija smatra se zdravom poslovnom praksom, koja je u interesu akcionara i interesnih grupa. Često je institucionalizovana kao sastavni dio misije i prakse kompanije. Shelly Lazarus, Chairman and Chief Executive Officer, Ogilvy & MatherWorldwide, New York

Danas se termin filantropija najčešće koristi da opiše davanje od strane organizacije (bilo profitne ili neprofitne), dok se davanje od strane pojedinaca naziva individualnom filantropijom. Drugi termin koji se pojavljuje je dobročinstvo, koji se često koristi umjesto termina filantropija. Da bi se napravila razlika između ova dva, dobročinstvo se opisuje prije svega kao humanitarna pomoć, dok se izraz filantropija koristi za davanje koje podrazumijeva šire i razvojne potrebe, kao što je podrška kulturi, nauci, zaštiti životne sredine, ili civilnom društvu i razvoju demokratije.

Uspostavljanjem sistema pisanih normi i jačanjem moderne države, filantropija dobija organizovanije forme i zakonsku regulativu. Tada počinju da se formiraju prve različite fondacije i zadužbine, čiji su osnivači grupe ili istaknuti pojedinci, vlasnici velikih privatnih posjeda (savremenom terminologijom, tu pojavu bismo mogli nazvati korporativnom filantropijom).

Filantropija se danas najčešće dijeli na: organizovanu, individu alnu i korporativnu filantropiju. Organizovana filantropija podrazumijeva mrežu fondacija i/ili drugih neprofitnih organizacija; individualna filantropija označava dobrotvorni rad nekog pojedinca, dok korporativna filantropija podrazumijeva podršku neprofitnim akcijama/inicijativama ili organizacijama, od strane kompanija, u novcu, proizvodima ili uslugama.

KORPORATIVNA FILANTROPIJA: DIO KONCEPTA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA...

Ili preciznije rečeno, jedan je od spoljnih pokazatelja društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) - koncepta upravljanja koji uspostavlja ravnotežu između ekonomskih ciljeva i angažovanja kompanije u društvu. U ostale spoljne pokazatelje DOP-a spadaju poslovna etika, briga o lokalnoj zajednici, i poštovanje ljudskih prava prilikom poslovanja.

Korporativna filantropija je jedan od načina na koji kompanija može uspješno i jasno da pokaže svoje vrijednosti i uvjerenja zaposlenima i partnerima, kao i klijentima i javnosti. Dajući podršku u novcu, proizvodima ili uslugama, kompanija zapravo pokazuje da razumije potrebe šire zajednice i društva u kojem radi.

Korporativna filantropija – zašto bi se time bavili?

Korporativna filantropija je takođe i strategija i razlikuje se od sponzorstva: dok je sponzorstvo poslovni odnos između kompanije i drugog subjekta, i podrazumijeva uslugu ili akciju, u zamjenu za novac ili neki drugi resurs, korporativna filantropija je strateški odgovor na potrebe zajednice i društva.

doprinosi razvijanju i ucvršcivanju odnosa, i jaca reputaciju preduzeca: medju potrošacima, akcionarima, investitorima, zaposlenima, državnim zvanicnicima, neprofitnim organizacijama. Prema istraživanjima, lojalnost zaposlenih kompaniji se povecava ne samo poboljšanjem radnih uslova i standarda rada, vec i podsticanjem aktivnog ucešca zaposlenih u dobrotvornim projektima. Društveno odgovorno poslovanje, ukljucujuci i davanje, može biti jedan od razloga na osnovu kojih visoko obrazovani profesionalci odlucuju da se zaposle u određenoj kompaniji

Evo još nekoliko odgovora na pitanje ’zašto bi se time bavili’:

 • Korporativna filantropija je način preuzimanja odgovornosti za socijalne prilike i stanje životne sredine u zajednici/društvu,
 • Ona doprinosi povezivanju imena/brenda kompanije sa akcijom/projektom koji je od koristi široj zajednici (mogucnosti za obrazovanje, razvoj zajednice, socijalna pomoc, zaštita životne sredine ),
 • Doprinosi ostvarivanju koncepta DOP-a.

Warren Edward Buffett, koji se prema Forbsovoj listi smatra najbogatijim čovjekom na svijetu, 25.06.2006. se obavezao da će 85% svog bogatstva pokloniti Bill i Melinda Gates fondaciji preciznije, iznos od 31 milijarde USD. Buffett je poznat kao jedan od najuticajnijih poslovnih ljudi u SAD, čije mišljenje o finansijskim pitanjima uživa veliki ugled. Takođe je poznat i po skromnom načinu života, kao i stavu da treba ograničiti nasljeđivanje, jer destimuliše ekonomski razvoj i guši preduzetništvo.

Kako se može davati - moguci pristupi:

Navešcemo najcešcih 5 pristupa korporativnoj filantropiji u svijetu danas:

 1. Spontano i pasivno odgovaranje na dobijene zahtjeve. - Vecina kompanija dobija pisma/dopise sa zahtjevima za pomoc za razlicite svrhe, i može odluciti da ih rješava onako kako ih prima. Pitanja sa kojima se kompanija suocava u ovom pristupu su: kako znati ko stvarno zavreuje pomoc i kako se odluciti što je prioritet.
 2. Davanje podrške na osnovu prethodno utvr]enih smjernica i kriterijuma. - i najcešce na osnovu javnih konkursa; kompanija odlucuje o prioritetima i kriterijumima po kojima ce dodjeljivati novac, i na osnovu njih raspisuje javni konkurs. Pri tome, troškovi ovog nacina davanja ukljucuju ne samo sredstva koje kompanija planira da dodijeli, vec i operativne troškove koji prate cio proces (prikupljanje prijava, procjena, selekcija, sklapanje ugovora i pracenje rezultata projekata koji su dobili podršku).
 3. Kompanija bira jednu ili više partnerskih organizacija. - Na ovaj nacin kompanija obezbjeđuje sredstva za projekte i/ili teme kojima se te organizacije bave.
 4. Kompanija bira jednu ili više partnerskih organizacija. - Ukoliko izabere ovakav pristup, kompanija prakticno angažuje profesionalnu pomoc da bi dodijelila određena sredstva (tzv. outsourcing). Kompanija donosi odluku u koje ce oblasti investirati i koje su joj ciljne grupe, a profesionalna partnerska fondacija upravlja cijelim procesom i administracijom.
 5. Osnivanje sopstvene fondacije. - Ovo je jedan od najefektnijih načina davanja sredstava. Ukoliko se odluči za ovakav način davanja, kompanija strateški osmišljava cime ce se fondacija baviti, odvaja sredstva za osnivanje fondacije, zapošljavanje ljudi koji ce u fondaciji raditi, i obezbjeđuje sredstva za kontinuirano vođenje fondacije

O značaju partnerstva:

U razvijenim ekonomijama, kompanije pokušavaju da strukturiraju svoje filantropske programe i ciljeve na mnogobrojne načine neke se fokusiraju na jedno pitanje, druge programe davanja povezuju sa svojim proizvodima, neke daju na nacionalnom, a druge na lokalnom ili regionalnom nivou. „Mi smatramo da je način na koji poslovni ljudi uspostavljaju partnerstva sa organizacijama i pojedincima koji stvaraju pozitivne promjene u svojim zajednicama, čak i važniji od toga kako ćete definisati korporativne filantropske ciljeve. Kenneth D. Lewis, Chief Executive Officer, Bank of America (Boston Globe, 2006)

Istaknuti filantropi

Karateristika klasične filantropije je individualizam. Klasičan filantrop je imućan pojedinac, koji ima svijest o opštem dobru i koji, kroz mecenstvo, dobrotvorne akcije i osnivanje zadužbina, dio svog imetka opredjeljuje za pomaganje ugroženima, ali i za stvaranje naučnih i umjetničkih djela, za razvoj kulture i privrede. U istoriji crnogorske filantropije izdvojilo se nekoliko takvih pojedi

Mecena iz Perasta

Andrija Zmajević (Perast, 1624. - 1694. godina) - Zmajević je bio poznat kao jedan od najprosvećenijih ljudi svoga vremena. Bavio se teologijom, arheologijom, istorijom, poezijom i skupljanjem narodnih pjesama. Pisao je narodnim i latinskim jezikom, a koristio je latinicu i ćirilicu. Njegovo najpoznatije djelo je „Darxava sveta slavna i kreposna carkovnog lietopisa“ ili „Crkveni ljetopis“, koji predstavlja istoriju svijeta od stvaranja do njegovih dana. Najveći doprinos biskupa Andrije Zmajevića u unapređivanju kulture bilo je pomaganje najplodnijeg baroknog slikara u istoriji Crne Gore, Tripa Kokolje (Perast, 28. februar 1661. – Korčula, 18.oktobar 1713.).

Bill Gates

Bill Gates je americki poslovni covjek i informaticar poznat kao jedna od najuticajnijih licnosti u istoriji informatike, te jedan od najbogatijih ljudi u današnjem svijetu. Roen je u Seattleu 28.10.1955. g. u familiji advokata. Zajedno sa svojim prijateljem Paulom Allenom je osnovao Microsoft, jednu od prvih firmi koja se bavila prodajom kompjuterskog softvera. Godine 1985. je zajedno s IBM-om stvorio operativni sistem MS-DOS, a 1991. godine je lansirao MS Windows. 1990-ih je Microsoft uspio zavladati na tržištu kompjuterskog softvera. 2000. godine sa svojom suprugom Melindom osniva fondaciju “Bil i Melinda Gejts”. Fondacija se bavi obezbjeivanjem školarina siromašnim manjinama, borbom protiv side, bolestima koje preovlauju u zemljama trecem svijeta, i dr. Prema izvještajima magazina Forbes, Gates je do sada dao više od 29 milijardi dolara u dobrotvorne svrhe.

Dobrotvor Spiridon Gopčević

Spiridon Gopčević (Herceg Novi, 1807. – Beč, 1861.) - Spiridon je postao jedan od najuspješnijih pomoraca i trgovaca u Trstu. Po nekim ocjenama, nakon 1840. godine bio je „najveći trgovac u Trstu i najjači brodovlasnik u Austrijskoj Imperiji“. Vrijednost njegove imovine 1850. godine procijenjena je na 12.500.000 zlatnih forinti. Tada je Gopčević posjedovao 10% tršćanskog brodovlja duge plovidbe. Spiridon je pomagao Crnu Goru. Finansijski je pomagao mitropolita Petra II Petrovića Njegoša i omogućio mu da štampa prvo izdanje Gorskog vijenca 1847. godine. Iz Londona je 1849. godine poslao municiju za Crnu Goru, a u aprilu 1851. godine uputio je puščanu municiju, 1.600 topovskih metaka i šalitre. Gopčević je bio prijatelj sa knjazom Danilom. Podržavao je njegovu ideju da se proglasi za knjaza, a Crna Gora za Knjaževinu. Tokom crnogorsko-turskog rata 1852-1853. godine, slao je pomoć Crnoj Gori, a tokom gladnih godina besplatno je dijelio žito narodu u Boki i Crnoj Gori.

George Soros

George Soros roen je u Budimpešti, u Maarskoj 12.09.1930. godine. Diplomirao je na London School of Economics (LSE). Kao student upoznao se sa radom filozofa Karla Poppera, koji je znacajno uticao na njegovo razmišljanje i na kasnije profesionalno i filantropsko djelovanje. Soros se 1956. godine preselio u Sjedinjene Americke Države, gdje je stekao veliko bogatstvo, baveci se meunarodnim investicijama u fondu, koji je sam osnovao. Danas je predsjednik Soros Fund Management LLC. Soros djeluje kao filantrop od 1979. godine, kada je prvi put, u vrijeme aparthejda u Južnoj Africi, finansirao studije crnih studenata na University of Cape Town. Danas je predsjednik Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute - OSI) i osnivac mreže filantropskih organizacija, koja obuhvata više od 50 zemalja - prvenstveno one iz centralne i istocne Evrope i nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, ali i africke, latino - americke, azijske te one u Sjedinjenim Americkim Državama. Institut za otvoreno društvo i mreža Soros-fondacija ulažu godišnje više od 400 miliona americkih dolara. Godine 1992, Soros je u Budimpešti osnovao Central European University sa studentskim domom.

Najveći crnogorski filantrop

Vasilije-Vaso Ćuković (Risan, 1858. – SAD, 1933.) - Osnovao je 1922. godine „Fondaciju Lazara i Stane Ćuković“ od 5.000.000 dinara (100.000 dolara) u obveznicama sa 7% investicionog zajma s tim da godišnji prihod od 350.000 dinara služi za izdržavanje i školovanje siromašne djece iz Risna. Od ove stipendije, 1931. godine izdržavala su se 43 đaka. Dobrotvorni prilozi Vasa Ćukovića su brojni: 10.000 dinara Osnovnoj školi u Risnu za stipendiranje siromašnih đaka; 5 zvona, u vrijednosti od 1.000.000 dinara, za crkvu u Risnu; 360.000 dinara za manastir Sv. Đorđa kod Risna; 2.065.000 dinara koje je u periodu 1929-1931. godine poslao opštini Risan za izgradnju opštinskog školskog doma, elektrifikaciju Risna i izgradnju vodovoda; 400.000 dinara risanskoj omladini za izgradnju pozornice i nabavku gimnastičkih sprava; 10.000 dinara za izgradnju puta do manastira Sv. Đorđa; 10.000 dinara za uređenje školskog vrta, i svake godine pred Božić i Uskrs 10.000 dinara za risansku sirotinju. U trenutku smrti Vasova imovina je vrijedila preko 1.300.000 dolara, što je jednako kupovnoj moći 17 miliona dolara iz 2008. godine. Na kraju testamenta Vaso je ostatak imovine zavještao za izgradnju bolnice u Risnu. Projekt izgradnje bolnice „za slabe, bolesne i nemoćne“ u Risnu usvojen je 1938. godine, i tada je počela izgradnja. Bolnica je završena i opremljena u martu 1941. godine.

David Rockefeller Sr

David Rockefeller Sr (roen u New Yorku, 12. juna 1915) je americki bankar, državnik, globalista, a trenutno glava porodice Rockefeller. On je najmlai i jedino preživjelo dijete John D. Rockefeller Jr. i jedino preživjelo unuce cuvenog naftaša John D. Rockefeller-a, osnivaca Standard Oil. David je 1940. godine sa svojih cetvoro brace i sestrom osnovao Rockefeller Brothers Fund (Fond Brace Rokfeler) koji danas upravlja imovinom vrijednom oko 670 miliona USD. U 2005, sa svojih devedeset godina, dao je 100 miliona dolara Muzeju moderne umjetnosti i 100 miliona dolara Rockefeller Univerzitetu, dvijema od najuglednijih porodicnih institucija, kao i 10 miliona dolara za Harvard i 5 miliona dolara do Colonial Williamsburg. U 2006 je obecao 225 miliona dolara Rockefeller Brothers Fund-u nakon njegove smrti, najveci dar u istoriji Fonda. Novac ce se koristiti za stvaranje David Rockefeller Globalnog fonda za razvoj, za podršku projektima koji poboljšavaju pristup zdravstvenoj njezi, sprovoenju istraživanja o meunarodnoj trgovini i finansijama, borbi protiv siromaštva, te podršci održivom razvoju, kao i programu koji podstice dijalog izmeu muslimanske i zapadne kulture. The New York Times je procjenio novembra 2006 da su njegove ukupne dobrotvorne donacije iznosile 900 miliona dolara tokom života.

Nadbiskup i dobrotvor

Nikola Dobrečić (Stari Bar 1872. - Zagreb, 1955.) – U međuratnom periodu često je putovao. Na ovim putovanjima je obilazio jugoslovenske iseljenike i od njih sakupljao dobrotvorne priloge. U SAD se sastao sa Henrijem Fordom i dogovorio izgradnju fabrike automobila u Baru, ali je Velika ekonomska kriza spriječila ostvarenje tog plana. Dobrečić je bio poznat kao veliki zagovornik privrednog razvoja Bara i Crne Gore. Zalagao se za izgradnju željeznice kroz Crnu Goru, vodovoda, isušivanja močvarnog zemljišta u Baru, unapređenja turizma i otvaranja škola. Dobrečić je bio i jedan od poznatih intelektualaca u Crnoj Gori. Bio je izvanredno obrazovan i govorio je osam stranih jezika: engleski, njemački, francuski, albanski, turski, španski, italijanski i latinski. Dobrečić je iznad svega bio poznat kao dobročinitelj. Zvali su ga „otac sirotinje“. Pomagao je kulturna i sportska društva, dobrotvorne organizacije i pojedince, ali je najviše pomagao siromašnima i to pod geslom „pomoći ljudima bez obzira na vjeroispovijest“. (Mr. Dragutin Papović, Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka; Fond za aktivno građanastvo – fAKT, Podgorica, 2009.)

Stanislav Cano Koprivica

Stanislav Cano Koprivica je roen 1927. godine u Koprivicama, kod Nikšica. Završio je Ekonomski fakultet i magistrirao u Beogradu. Posljednje godine života proveo je u Becu i Moskvi, navracajuci u svoju Crnu Goru kad god bi mu se ukazala prilika. Umro je u Moskvi 2002. godine. Sahranjen je u Beogradu. Njegove su zasluge: formiranje Montexa (980 zaposlenih), mala privreda, bezcarinska zona, uvoenje kompjutera u osnovne škole, pomoc bolnicama i školama, štampanje knjiga, pomoc u izdavanju lista “Onogošt”, pomoc crnogorskim muzejima, kupovina slika od mladih crnogorskih umjetnika, lijecenje djece i odraslih, zajednicko stvaranje Monitora i Radija, pomoc Matici Crne Gore, pocetno stvaranje Crnogorskog PEN Centra, prakticno uvoenje ekologije (Montex pokretac), stvoreno ekološko odjeljenje u Montex-u Mont-bio, dobijena prva evropska nagrada za cisti ekološki med u Ženevi, formiranje Pogona ukrasne keramike, formiranje domace radinosti (600 žena po selima i gradovima radile trikotažu), renoviranje Zetskog doma na Cetinju, renoviranje zgrade “Zahumlja” u Nikšicu, finansiranje asfaltnog puta u Banjanima (20 kilometara)… Otvorio je više od 20 predstavništava i firmi u inostranstvu (postojalo je samo jedno). Finansirao je filmove, neki zabranjeni, kao film Živka Nikolica i dokumentarni “Socijalizam u Banjanima”. Uložio 22 miliona dolara u “Obod” Cetinje. Govorio je: “Ja nijesam radio za pare i istoriju, vec za Crnu Goru”. Nakon njegove smrti, njegov sin Nikola u pomen na pokojnog roditelja osniva Fondaciju Cano Koprivica, sa ciljem da se bavi humanitarnom i dobrotvornom djelatnošcu. Fondacija u saradnji sa Opštinom Nikšic trenutno realizuje izgradnju objekta škole za osnovno i srednje muzicko obrazovanje, u kome ce biti i koncertna dvorana sa preko 200 sjedišta.

KO PODNOSI NOMINACIJE:

Kandidate za nagrade mogu predlagati svi zainteresovani građani/ke (pojedinci/ke), privredna društva, nevladine organizacije, mediji, PR agencije, javne institucije.

Privredna društva imaju i pravo samokandidovanja.

Svečana dodjela nagrada je zakazana za početak decembra na Cetinju.

NAGRADA:

Dobitnici nagrada dobijaju

 • Pravo da koriste zvanični znak nagrade za filantropiju ISKRA na svim svojim proizvodima, reklamnim materijalima i dokumentima,
 • Specijalno za ovu priliku napravljen medaljon i lentu, autorski rad koji simbolizuje ideju činjenja i davanja za opšte dobro,
 • Medijsku promociju od strane Fonda za aktivno građanstvo,
 • Studijsko putovanje u Njujork za određeni broj dobitnika i posjetu Pocantico centru u organizaciji fonda braće Rokfeler, u martu 2010.

NAGRADNI ŽIRI:

Nakon detaljnog pregleda i procjene svih nominacija, odluku o dobitnicima će donijeti nezavisni selekcioni Odbor za dodjelu nagrade, koji čine istaknuti pojedinci/ke iz svijeta privrede i civilnog sektora, rukovodeći se jedinstvenim kriterijumima.

KAKO SE PRIJAVITI:

Zainteresovani mogu preuzeti formulare za prijavu:

 • sa zvaničnog sajta fAKT-a www.faktcg.org/nagrada.htm ili
 • na zahtjev dobiti putem e-maila filantropija@faktcg.org ili poštom.

Prijavni formular je poželjno popuniti u cjelosti, a svu dodatnu dokumentaciju (fotografije, izvještaje, štampane i video materijale) priključite uz prijavu. Za više informacija u vezi sa konkursom ili prijavom, možete se obratiti zaposlenima u fAKT-u putem e-maila: filantropija@faktcg.org ili telefona 020/ 245 063.

Popunjeni prijavni formular poslati do 05.11.2009. na e-mail adresu filantropija@faktcg.org, a dodatnu dokumentaciju koju nemate u elektronskoj formi, mozete poslati poštom na adresu:

Fond za aktivno građanstvo – fAKT
Serdara Jola Piletića 18/1-1
81000 Podgorica, Crna Gora