Звоно Детский сад Никшич

Stanislav Ćano Koprivica je rođen 1929. godine u Koprivicama, kod Nikšića.