Dobrodošli na sajt Nevladine fondacije

Stanislav Ćano Koprivica je rođen 1929. godine u Koprivicama, kod Nikšića.

Fondacija »Ćano Koprivica« je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2007. godine u Crnoj Gori. Osnivač fondacije je Nikola Koprivica, sin Stanislava Ćana Koprivice, koji je kao osnovne ciljeve ove organizacije odredio: promovisanje filantropije i kulturnog delovanja, podsticanje drugih lica da se bave humanitarnom djelatnošću, kreiranje razvojno-edukativnih programa (kao što su: podrška razvoju obrazovanja, kulture, umjetnosti, ekologije i zaštite životne sredine) i obezbjeđivanje stipendija i pomoći najboljim učenicima muzičke škole, i drugih škola.

Fondacija je do sada uspešno organizovala više projekata. Zajedno sa opštinom Nikšić učestvovala je u izgradnji Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje u Nikšiću, te ovaj grad dobija prvu ovakvu instituciju zadužbinarskog karaktera. Takođe, Fondacija je pomogla izdavanje izuzetne dvojezične monografije i jednog muzičkog CD-a, a već nekoliko godina za redom stipendira najtalentovanije učenike Muzičke škole u Nikšiću.

Najnoviji projekat Fondacije je prva Montesori školica u Crnoj Gori, „Zvono“, za djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina: [čitajte dalje].