O Fondaciji

Stanislav Ćano Koprivica je rođen 1929. godine u Koprivicama, kod Nikšića.

Ćano je često govorio o namjeri da podigne nekoliko zadužbina. Smrt ga je omela da to uradi. Te njegove planove ostvaruje sin Nikola osnivanjem dobrotvorne Fondacije „Ćano Koprivica”, koja se bavi humanitarnom i dobrotvornom djelatnošću. Fondacija je osnovana u januaru 2007. u Crnoj Gori kao filantropska organizacija.

Dokumenta