Stipendije

Stanislav Ćano Koprivica je rođen 1929. godine u Koprivicama, kod Nikšića.

Poslednjih nekoliko godina, Fondacija se, pored izgradnje Muzičke škole, fokusirala i na doniranje i stipendiranje ljudi kojima je ova pomoć bila potrebna, a koji su doprineli i doprinose osnovnim idejama Fondacije i Muzičke škole. Tako je Fondacija izdvojila donaciju i pomogla pijanistkinji Irini Kljujev i lekaru Branimiru Damjanoviću prilikom usavršavanja u SAD-u. Fondacija je finansirala i odlazak učenika Škole za osnovno muzičko obrazovanje Nikšić na takmičenje, a pomogla je i Draganu Ivoviću, bivšem zaposlenom u kompaniji Montex. Fondacija je finansijski podržala održavanje II Međunarodnog festivala za harmoniku pod nazivom "Harmonika Fest" koji se održavao na Cetinju od 13-15. oktobra 2011. godine. Fondacija je i podržala održavanje prve samostalne izložbe mlade akademske slikarke iz Nikšića Teodore Nikčević, u junu mjesecu 2011. godine. Izložba je održana u Podgorici, Perjaničkom domu na Kruševcu.

Prepoznajući prave vrednosti u radu organizacije FAKT (Fond za aktivno građanstvo) iz Podgorice, Fondacija je odlučila da pomogne dodelu Nagrade ISKRA (nagrada za filantropiju) za 2010. godinu.

Jedna od odluka Fondacije je i da se mora negovati muzički kadar zbog čijeg je obrazovanja i razvoja škola i osnovana. Tako se već nekoliko godina neguju stipendisti Škole za osnovno muzičko obrazovanje Niksic. U školskoj 2009/2010. godinu naši stipendisti bili su Stevica Bjeletić, Milica Sljukić i Nemanja Pejović. U školskoj 2010/2011. godini Fondacija je stipendirala Jevtu Manojlovića, Stefan Ćeha i Branislava Vujovića. Upravni odbor Fondacije odlučio je i da dodeli jednokratnu nagradu Jevtu Manojloviću kao đaku generacije za školsku 2009/2010. godinu. I pored negovanja umetnosti i kulture, Fondacija Ćano Koprivica nije zaboravila važnost sportskog duha. Iz tog razloga, finansirali smo odlazak tri kadeta Karate kluba "Onogošt" iz Nikšića na Evropsko takmičenje (Strahinja Bošković, Maja Mićunović i Dragoljub Vukotić).

Stipendisti školske 2009 / 2010 godine bili su:

Stevica Bjeletić

Milica Šljukić

Nemanja Pejović

Stipendisti školske 2010 / 2011 godine bili su:

Jevto Manojlović

Stefan Ćeha

Branislav Vujović